פיקוח על הביצוע

הפעלת קבלנים ואנשי מקצוע

ניהול הפרויקט

תכנון הנדסי ואדריכלי

איפיון העבודה

חברת תבורי הנדסה ובטיחות בע"מ מתמחה בעבודות הנדסיות במבני חינוך

 

 :אנו מבצעים    

  • תוספות מבניות והרחבת כיתות

  • הסבות מטבחים ושירותים בהתאם לדרישות משרד הרווחה, החינוך והבריאות, 

  • פיתוח חצרות ושדרוג נראות המבנה

  • הנגשת המבנה לבעלי מוגבלויות

  • טיפול בהוצאת סמל מוסד

  • תכנון ובניית מרחבי למידה ומשחק

  • הסדרות חוקיות של המבנה מול הרשויות

  • שיפוצים ושיפוצי קיץ