חצרות משחק ולימוד
שיפוץ מבנים ישנים
טיפול בחזיתות
חדרי שירותים
התאמת חדרי שירותים לדרישות משרד הרווחה והבריאות
תוספת כיתות
התאמת מטבחים
הסבת מטבח ממחמם למבשל, שיפוץ מטבחים ותכנון מטבחים
משטחי בלימה
שיפוץ חצרות
תוספת כיתות
הרחבות ותוספות מבניות
תכנון וביצוע הרחבות, שיפוצים, תוספות מבניות
עבודות בחצרות
תכנון בגובה העיניים של הילד
שיפור נראות המעון
משטחי בלימה
פיתוח שטח
שיפוץ מהיסוד
תכנון הצללות
תוספת כיתות
טיפול בחצרות
Show More
התאמת מטבחים

הסבת מטבח ממחמם למבשל, שיפוץ מטבחים ותכנון מטבחים