דו"חות חוות דעת בטיחות במוסדות חינוך ומבני ציבור

סקרי בטיחות

טיפול בדו"חות מטעם משרד הרווחה, איפיון ליקויים, תכנון העבודות והפעלת קבלנים לתיקון וטיפול

איפיון וטיפול בדו"חות ביקור במעון

,הדרכות בטיחות לצוות המעון

.כולל הענקת תעודות למסיימים

.סיוע בקבלת תעודות ממכון התקנים

הדרכות בטיחות

ליווי וייעוץ לצוותי תכנון בכל תחום הבטיחות בהתאם לתקנות כיבוי אש,  עריכת תכנית בטיחות לאישור מול  רשות כיבוי אש

יעוץ בטיחות להיתרי בנייה

ליווי ויעוץ בשלב הכנת תב"ע לשכונות וערים חדשות בכל הנוגע לבטיחות ואישור תכניות מול רשות כיבוי אש

יעוץ בטיחות לתב"עות

תכנון, הכנת ואישור תכניות בטיחות לאישור רשות כיבוי אש

תכניות לאישור כיבוי אש